sodium_crypto_generichash_update

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_generichash_updateAdd message to a hash

Opis

sodium_crypto_generichash_update ( string &$state , string $msg ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

state

msg

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top