sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_push

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_pushDescription

Opis

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_push ( string &$state , string $msg [, string $ad [, int $tag ]] ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

state

msg

ad

tag

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top