sodium_base642bin

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_base642binDescription

Opis

sodium_base642bin ( string $b64 , int $id [, string $ignore ] ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

b64

id

ignore

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top