sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_pull

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_pullDescription

Opis

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_pull ( string &$state , string $c [, string $ad ] ) : array

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

state

c

ad

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top