sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_init_pull

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_init_pullDescription

Opis

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_init_pull ( string $header , string $key ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

header

key

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top