sodium_pad

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_padAdd padding data

Opis

sodium_pad ( string $unpadded , int $length ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

unpadded

length

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top