sodium_crypto_box_seal_open

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_box_seal_openDecrypt the ciphertext

Opis

sodium_crypto_box_seal_open ( string $ciphertext , string $key ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

ciphertext

key

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top