ImagickDraw::setTextInterlineSpacing

(No version information available, might only be in Git)

ImagickDraw::setTextInterlineSpacingDescription

Opis

public ImagickDraw::setTextInterlineSpacing ( float $spacing ) : bool

Sets the text interline spacing.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

spacing

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top