ImagickDraw::getClipUnits

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getClipUnitsReturns the interpretation of clip path units

Opis

ImagickDraw::getClipUnits ( void ) : int
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns the interpretation of clip path units.

Zwracane wartości

Returns an int on success.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top