ImagickDraw::setTextKerning

(No version information available, might only be in Git)

ImagickDraw::setTextKerningDescription

Opis

public ImagickDraw::setTextKerning ( float $kerning ) : bool

Sets the text kerning

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

kerning

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top