ImagickDraw::rotate

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::rotateApplies the specified rotation to the current coordinate space

Opis

ImagickDraw::rotate ( float $degrees ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Applies the specified rotation to the current coordinate space.

Parametry

degrees

degrees to rotate

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 ImagickDraw::rotate()

<?php
function rotate($strokeColor$fillColor$backgroundColor$fillModifiedColor) {
    
$draw = new \ImagickDraw();
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->rectangle(200200300300);
    
$draw->setFillColor($fillModifiedColor);
    
$draw->rotate(15);
    
$draw->rectangle(200200300300);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500500$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");
    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top