ImagickDraw::getStrokeColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getStrokeColorReturns the color used for stroking object outlines

Opis

ImagickDraw::getStrokeColor ( void ) : ImagickPixel
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns the color used for stroking object outlines.

Parametry

stroke_color

Zwracane wartości

Returns an ImagickPixel object which describes the color.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top