ImagickDraw::popPattern

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::popPatternTerminates a pattern definition

Opis

ImagickDraw::popPattern ( void ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Terminates a pattern definition.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top