ImagickDraw::popClipPath

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::popClipPathTerminates a clip path definition

Opis

ImagickDraw::popClipPath ( void ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Terminates a clip path definition.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top