ImagickDraw::popDefs

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::popDefsTerminates a definition list

Opis

ImagickDraw::popDefs ( void ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Terminates a definition list.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 ImagickDraw::popDefs()

<?php
function popDefs($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setstrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$draw->setFontSize(72);
    
$draw->pushDefs();
    
$draw->setStrokeColor('white');
    
$draw->rectangle(5050200200);
    
$draw->popDefs();

    
$draw->rectangle(30050450200);

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");

    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top