ImagickDraw::skewX

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::skewXSkews the current coordinate system in the horizontal direction

Opis

ImagickDraw::skewX ( float $degrees ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Skews the current coordinate system in the horizontal direction.

Parametry

degrees

degrees to skew

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 ImagickDraw::skewX()

<?php
function skewX($strokeColor$fillColor$backgroundColor$fillModifiedColor
               
$startX$startY$endX$endY$skew) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->rectangle($startX$startY$endX$endY);
    
$draw->setFillColor($fillModifiedColor);
    
$draw->skewX($skew);
    
$draw->rectangle($startX$startY$endX$endY);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500500$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");

    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top