ImagickDraw::getVectorGraphics

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getVectorGraphicsReturns a string containing vector graphics

Opis

ImagickDraw::getVectorGraphics ( void ) : string
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns a string which specifies the vector graphics generated by any graphics calls made since the ImagickDraw object was instantiated.

Zwracane wartości

Returns a string containing the vector graphics.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top