ImagickDraw::getTextUnderColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getTextUnderColorReturns the text under color

Opis

ImagickDraw::getTextUnderColor ( void ) : ImagickPixel
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns the color of a background rectangle to place under text annotations.

Zwracane wartości

Returns an ImagickPixel object describing the color.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top