ImagickDraw::pathFinish

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathFinishTerminates the current path

Opis

ImagickDraw::pathFinish ( void ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Terminates the current path.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top