ImagickDraw::getTextEncoding

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getTextEncodingReturns the code set used for text annotations

Opis

ImagickDraw::getTextEncoding ( void ) : string
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns a string which specifies the code set used for text annotations.

Zwracane wartości

Returns a string specifying the code set or false if text encoding is not set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top