ImagickDraw::setStrokePatternURL

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokePatternURLSets the pattern used for stroking object outlines

Opis

ImagickDraw::setStrokePatternURL ( string $stroke_url ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Sets the pattern used for stroking object outlines.

Parametry

stroke_url

stroke URL

Zwracane wartości

imagick.imagickdraw.return.success;

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top