ImagickDraw::getFont

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getFontReturns the font

Opis

ImagickDraw::getFont ( void ) : string
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns a string specifying the font used when annotating with text.

Zwracane wartości

Returns a string on success and false if no font is set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top