ImagickDraw::pathClose

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathCloseAdds a path element to the current path

Opis

ImagickDraw::pathClose ( void ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Adds a path element to the current path which closes the current subpath by drawing a straight line from the current point to the current subpath's most recent starting point (usually, the most recent moveto point).

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top