ImagickDraw::setTextAntialias

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setTextAntialiasControls whether text is antialiased

Opis

ImagickDraw::setTextAntialias ( bool $antiAlias ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Controls whether text is antialiased. Text is antialiased by default.

Parametry

antiAlias

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 ImagickDraw::setTextAntialias()

<?php
function setTextAntialias($fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();
    
$draw->setStrokeColor('none');
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeWidth(1);
    
$draw->setFontSize(32);
    
$draw->setTextAntialias(false);
    
$draw->annotation(530"Lorem Ipsum!");
    
$draw->setTextAntialias(true);
    
$draw->annotation(565"Lorem Ipsum!");

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(22080$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");
    
$imagick->drawImage($draw);

    
//Scale the image so that people can see the aliasing.
    
$imagick->scaleImage(220 680 6);
    
$imagick->cropImage(64048000);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top