ImagickDraw::pathLineToVerticalAbsolute

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathLineToVerticalAbsoluteDraws a vertical line

Opis

ImagickDraw::pathLineToVerticalAbsolute ( float $y ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Draws a vertical line path from the current point to the target point using absolute coordinates. The target point then becomes the new current point.

Parametry

y

y coordinate

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top