ImagickDraw::comment

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::commentAdds a comment

Opis

ImagickDraw::comment ( string $comment ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Adds a comment to a vector output stream.

Parametry

comment

The comment string to add to vector output stream

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top