ImagickDraw::setClipUnits

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setClipUnitsSets the interpretation of clip path units

Opis

ImagickDraw::setClipUnits ( int $clip_units ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Sets the interpretation of clip path units.

Parametry

clip_units

the number of clip units

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 ImagickDraw::setClipUnits()

<?php
function setClipUnits($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$clipPathName 'testClipPath';
    
$draw->setClipUnits(\Imagick::RESOLUTION_PIXELSPERINCH);
    
$draw->pushClipPath($clipPathName);
    
$draw->rectangle(00250250);
    
$draw->popClipPath();
    
$draw->setClipPath($clipPathName);

    
//RESOLUTION_PIXELSPERINCH
    //RESOLUTION_PIXELSPERCENTIMETER

    
$draw->rectangle(200200300300);
    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");

    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top