ImagickDraw::getGravity

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getGravityReturns the text placement gravity

Opis

ImagickDraw::getGravity ( void ) : int
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns the text placement gravity used when annotating with text.

Zwracane wartości

Returns a GRAVITY_ constant on success and 0 if no gravity is set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top