ImagickDraw::getStrokeWidth

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getStrokeWidthReturns the width of the stroke used to draw object outlines

Opis

ImagickDraw::getStrokeWidth ( void ) : float
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns the width of the stroke used to draw object outlines.

Zwracane wartości

Returns a double describing the stroke width.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top