ImagickDraw::getTextDecoration

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getTextDecorationReturns the text decoration

Opis

ImagickDraw::getTextDecoration ( void ) : int
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns the decoration applied when annotating with text.

Zwracane wartości

Returns one of the DECORATION_ constants and 0 if no decoration is set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top