ImagickDraw::pathMoveToRelative

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathMoveToRelativeStarts a new sub-path

Opis

ImagickDraw::pathMoveToRelative ( float $x , float $y ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Starts a new sub-path at the given coordinate using relative coordinates. The current point then becomes the specified coordinate.

Parametry

x

target x coordinate

y

target y coordinate

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top