ImagickDraw::pathLineToHorizontalRelative

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathLineToHorizontalRelativeDraws a horizontal line

Opis

ImagickDraw::pathLineToHorizontalRelative ( float $x ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Draws a horizontal line path from the current point to the target point using relative coordinates. The target point then becomes the new current point.

Parametry

x

x coordinate

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top