ImagickDraw::setStrokeLineCap

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokeLineCapSpecifies the shape to be used at the end of open subpaths when they are stroked

Opis

ImagickDraw::setStrokeLineCap ( int $linecap ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Specifies the shape to be used at the end of open subpaths when they are stroked.

Parametry

linecap

LINECAP_ constant

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 ImagickDraw::setStrokeLineCap()

<?php
function setStrokeLineCap($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeWidth(25);

    
$lineTypes = [\Imagick::LINECAP_BUTT, \Imagick::LINECAP_ROUND, \Imagick::LINECAP_SQUARE,];

    
$offset 0;

    foreach (
$lineTypes as $lineType) {
        
$draw->setStrokeLineCap($lineType);
        
$draw->line(50 $offset5050 $offset250);
        
$offset += 50;
    }

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(300300$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");
    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
sudopeople gmail
11 years ago
Possible values are:

LINEJOIN_UNDEFINED
LINEJOIN_MITER
LINEJOIN_ROUND
LINEJOIN_BEVEL

...all prefixed with Imagick:: like:

Imagick::LINEJOIN_ROUND
To Top