ImagickDraw::getFillColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getFillColorReturns the fill color

Opis

ImagickDraw::getFillColor ( void ) : ImagickPixel
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns the fill color used for drawing filled objects.

Zwracane wartości

Returns an ImagickPixel object.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top