ImagickDraw::getTextAntialias

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getTextAntialiasReturns the current text antialias setting

Opis

ImagickDraw::getTextAntialias ( void ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns the current text antialias setting, which determines whether text is antialiased. Text is antialiased by default.

Zwracane wartości

Returns TRUE if text is antialiased and false if not.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top