dbplus_tcl

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_tclExecute TCL code on server side

Opis

dbplus_tcl ( int $sid , string $script ) : string

A db++ server will prepare a TCL interpreter for each client connection. This interpreter will enable the server to execute TCL code provided by the client as a sort of stored procedures to improve the performance of database operations by avoiding client/server data transfers and context switches.

dbplus_tcl() needs to pass the client connection id the TCL script code should be executed by. dbplus_resolve() will provide this connection id. The function will return whatever the TCL code returns or a TCL error message if the TCL code fails.

Parametry

sid

script

Zwracane wartości

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top