dbplus_rquery

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_rqueryPerform local (raw) AQL query

Opis

dbplus_rquery ( string $query [, string $dbpath ] ) : resource

dbplus_rquery() performs a local (raw) AQL query using an AQL interpreter embedded into the db++ client library. dbplus_rquery() is faster than dbplus_aql() but will work on local data only.

Parametry

query

dbpath

Zwracane wartości

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top