dbplus_rcreate

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_rcreateCreates a new DB++ relation

Opis

dbplus_rcreate ( string $name , mixed $domlist [, bool $overwrite ] ) : resource

Creates a new relation. Any existing relation sharing the same name will be overwritten if the relation is currently not in use and overwrite is set to TRUE.

Parametry

name

domlist

A combination of domains. May be passed as a single domain name string or as an array of domain names.

This parameter should contain the domain specification for the new relation within an array of domain description strings. A domain description string consists of a domain name unique to this relation, a slash and a type specification character. See the db++ documentation, especially the dbcreate(1) manpage, for a description of available type specifiers and their meanings.

Informacja:

This function will also accept a string with space delimited domain description strings, but it is recommended to use an array

overwrite

Zwracane wartości

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top