dbplus_add

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_addAdd a tuple to a relation

Opis

dbplus_add ( resource $relation , array $tuple ) : int

Adds a tuple to a relation.

Parametry

relation

tuple

An array of attribute/value pairs to be inserted into the given relation.

After successful execution this array will contain the complete data of the newly created tuple, including all implicitly set domain fields like sequences.

Zwracane wartości

The function will return DBPLUS_ERR_NOERR on success or a db++ error code on failure.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top