dbplus_rkeys

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_rkeysSpecify new primary key for a relation

Opis

dbplus_rkeys ( resource $relation , mixed $domlist ) : mixed

dbplus_rkeys() will replace the current primary key for relation with the combination of domains specified by domlist.

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

domlist

A combination of domains. May be passed as a single domain name string or as an array of domain names.

Zwracane wartości

Returns resource on success or DBPLUS_ERR_UNKNOWN on failure.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top