dbplus_tremove

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_tremoveRemove tuple and return new current tuple

Opis

dbplus_tremove ( resource $relation , array $tuple [, array &$current ] ) : int

dbplus_tremove() removes tuple from relation if it perfectly matches a tuple within the relation. current, if given, will contain the data of the new current tuple after calling dbplus_tremove().

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

tuple

current

Zwracane wartości

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top