dbplus_errcode

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_errcodeGet error string for given errorcode or last error

Opis

dbplus_errcode ([ int $errno ] ) : string

Returns a clear error string for the given error code.

Parametry

errno

The error code. If not provided, the result code of the last db++ operation is assumed.

Zwracane wartości

Returns the error message.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top