dbplus_ropen

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_ropenOpen relation file local

Opis

dbplus_ropen ( string $name ) : resource

dbplus_ropen() will open the relation file locally for quick access without any client/server overhead. Access is read only and only dbplus_curr() and dbplus_next() may be applied to the returned relation.

Parametry

name

Zwracane wartości

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top