dbplus_freelock

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_freelockRelease write lock on tuple

Opis

dbplus_freelock ( resource $relation , string $tuple ) : int

Releases a write lock on the given tuple previously obtained by dbplus_getlock().

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

tuple

Zwracane wartości

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top