dbplus_freealllocks

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_freealllocksFree all locks held by this client

Opis

dbplus_freealllocks ( void ) : int

Frees all tuple locks held by this client.

Zwracane wartości

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top