dbplus_rchperm

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_rchpermChange relation permissions

Opis

dbplus_rchperm ( resource $relation , int $mask , string $user , string $group ) : int

Changes access permissions as specified by mask, user and group. The values for these are operating system specific.

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

mask

user

group

Zwracane wartości

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top