dbplus_lockrel

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_lockrelRequest write lock on relation

Opis

dbplus_lockrel ( resource $relation ) : int

Requests a write lock on the given relation.

Other clients may still query the relation, but can't alter it while it is locked.

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

Zwracane wartości

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top