dbplus_chdir

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_chdirGet/Set database virtual current directory

Opis

dbplus_chdir ([ string $newdir ] ) : string

Changes the virtual current directory where relation files will be looked for by dbplus_open().

Parametry

newdir

The new directory for relation files. You can omit this parameter to query the current working directory.

Zwracane wartości

Returns the absolute path of the current directory.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top