dbplus_getlock

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_getlockGet a write lock on a tuple

Opis

dbplus_getlock ( resource $relation , string $tuple ) : int

Requests a write lock on the specified tuple.

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

tuple

Zwracane wartości

Returns zero on success or a non-zero error code, especially DBPLUS_ERR_WLOCKED on failure.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top