dbplus_aql

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_aqlPerform AQL query

Opis

dbplus_aql ( string $query [, string $server [, string $dbpath ]] ) : resource

Executes an AQL query on the given server and dbpath.

Parametry

query

The AQL query to be executed. Further information on the AQL (Algebraic Query Language) is provided in the original db++ manual.

server

dbpath

Zwracane wartości

Returns a relation handle on success. The result data may be fetched from this relation by calling dbplus_next() and dbplus_curr(). Other relation access functions will not work on a result relation.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top